! Apple suspended Puffin Academy from the App Store on 6/6/2017

Planeta vedomosti

  • Content format:web
  • Publisher:samsung.sk
  • Type:site

Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.

 

Education system for elementary and secondary schools witch professional digital content and easy tools for teachers and pupils. Unique interactive tool for modern schools in Slovakia.